O nás


Spoločnosť INŠTALÁCIE TZB, a.s. so sídlom v Lozorne, sa od počiatku dynamicky rozvíja a dosahuje veľmi dobré hospodárske výsledky. Počet a rozsah úspešne dokončených projektov neustále narastá. Nami realizované riešenia sú založené na moderných technológiách a energeticky úsporných systémoch, ktoré okrem ekonomickej úspornosti pri prevádzke, sú prínosom aj vo vzťahu k životnému prostrediu.
 
Našou hlavnou orientáciou je výroba, inštalácia a opravy systémov vykurovania, zdravotechniky a plynu. Ťažiskom našej činnosti je:
 
 • Montáž systémov v oblasti TZB
 • Opravy a údržba systémov TZB
 • Realizácia inžinierskych sietí
 • Záručný i pozáručný servis
 • Servis kotlov
 • Uvedenie technológie do prevádzky
 • Odborné poradenstvo pred i počas realizácie
 • Návrh optimálnych riešení
 • Zabezpečenie potrebnej dokumentácie
Spoločnosť INŠTALÁCIE TZB, a.s. sídli na Gozovskej ulici č.18 v Lozorne. V zrekonštruovanom trojpodlažnom objekte s celkovo plochou 300 m2 sú sústredené nielen kancelárie pre administratívu, ale aj vlastné skladové priestory na zabezpečenie operatívnej logistiky. 
 
 

Vízia a hodnoty


Jedným z hlavných našich cieľov je dlhodobá spokojnosť našich zákazníkov. Vieme, že kvalitný systém v spojení s kvalitou práce môže významne pomôcť pri zvyšovaní úrovne služieb a na dosiahnutie lepšieho postavenia na trhu. Uvedomujeme si, že len použitie špičkových technológií a progresívnych riešení uchráni investície našich zákazníkov aj do budúcnosti.

Na úspešnú realizáciu je nevyhnutná dobrá spolupráca s klientom. Preto sa s našimi zákazníkmi snažíme budovať a udržiavať vyvážené a rovnoprávne partnerstvá, založené na vzájomnom rešpekte, dôvere a výhodnosti.

Aby sme mohli úspešne realizovať naše vízie a hodnoty, sústreďujeme sa hlavne:
 
 • na kvalitu služieb
 • odbornosť v danej profesii
 • na dôsledné plnenie záväzkov
 

Riešenia


V uplynulých rokoch získali pracovníci mnohé znalosti a skúsenosti v celom rade veľkých a komplexných projektov v rôznych oblastiach. Dnes disponujeme rozsiahlymi skúsenosťami, ktoré neustále rozvíjame. Na tomto základe sme v súčasnosti schopní efektívne a flexibilne  reagovať na požiadavky našich zákazníkov.
 
 

Ľudia


Uvedomujeme si, že hlavnou zárukou kvalitných služieb sú kvalitní ľudia. Preto naším zamestnancom poskytujeme priestor pre ich odborný rast a snažíme sa vytvoriť príjemné prostredie s dobrými medziľudskými vzťahmi a atmosféru rôznymi spoločenskými akciami.