Referencie


Logistické centrum DHL, Letisko M.R. Štefánika, Bratislava, realizácia inžinierskych sietí – vodovod,  kanalizácia
Rekonštrukcia zdroja tepla pre Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, Trnavská Bratislava
Lozorno - Výrobný areál Elektro Haramia
Lozorno - Detské centrum Zornička
Devínska Nová Ves - Vyregulovanie sústav bytových domov
Bratislava, 21 b.j. - Bytový dom Rezidencia Strelkova
Bratislava, Petržalka, 80b.j. - Bytový dom na Krasovského ulici,
Praha, 280 b.j. - Bytové domy Černý most
Areál Matador, Bojnická Bratislava, realizácia inžinierskych sietí –  kanalizácia
Bratislava - Administratívne centrum Mlynské Luhy
Bratislava - Devínska Nová Ves - Dátové centrum
Bratislava - Projekt City Gate
Praha - Malá Strana - Hotel Svatý Tomáš*****
Lozorno - Hotel Karpatský dvor***
Rovinka - Súbor rodinných domov
Rovinka - Archívne centrum
Pezinok, 73 b.j - Bytový dom LaVITA,
Bytový dom Devínsky dvor, Bratislava – Devínska Nová Ves - realizácia inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, plynofikácia)
Penzión Pri mlyne, Lozorno - realizácia nízko energetických systémov s tep. čerpadlom
Rekonštrukcia zdrojov tepla pre Slovenskú poštu, a.s.
Rekonštrukcie výmenníkových staníc pre Bratislavskú teplárenskú, a.s.
Projekt Bašta Pajštún, Borinka
Kopčianska, Bratislava - Administratívne centrum Romig
Výrobný závod Sylex, Bratislava - realizácia areálových rozvodov (kanalizácia, vodovod a plynovod), realizácia zdravotechniky, plynofikácie
PHAROS PARK, BAUHAUS, Bratislava - realizácia inžinierskych sietí (kanalizácia, vodovod)
Výrobný závod Gematech, Malacky - realizácia inžinierskych sietí (kanalizácia, vodovod, plynovod)
Devínska Nová Ves - Rekonštrukcia kotolne a tepelného hospoárstva na KPaEH
Výrobný závod MACCAFERRI, Senica - realizácia inžinierskych sietí (kanalizácia, vodovod), realizácia vykurovania a zdravotechniky